Consultants

Nedan visas länkar till olika företag och organisationer som tillhandahåller rådgivning. Listan gör på inget sätt anspråk på att vara komplett! Listan uppdateras kontinuerligt. So far the Swedish names are used but with time they will be replaced with the English names when they exist.

Grön kompetens*
växthusrådgivning inom främst ekonomi och odling av grönsaker, kurser, utredningar
Länsstyrelsen i Västra Götalands län*
landsbygdsutveckling, odlingsrådgivning, företagsutveckling, LBU. Prata med Anders Ryberg.
Vendel trädgårdsrådgivning*
växthusrådgivning inom prydnadsväxtproduktion, utredningar, växtsjukdomar, studiebesök, kurser
Växa Sverige, Halland*
ekologisk produktion, odlingsplanering, föredrag om hobbyodling av grönsaker, ekologisk skötsel av hemmaträdgårdar. Prata med Pauliina Jonsson.
Webmaster Jonas Möller Nielsen - Copyright Cascada AB 2015