Senaste nytt...


Cascada tar inte in nya uppdrag

På grund av att jag har börjat att arbeta till 75 % på Region Halland sedan årsskiftet 2016/2017, tar jag inte längre emot nya uppdrag. Befintliga kundåtaganden fortlöper som utlovat.


Öka energiproduktiviteten med hjälp av energieffektivisering

Nu äntligen ligger kompendiet uppe om hur energiproduktiviteten kan ökas genom energieffektivisering och vilka åtgärder som är lämpliga att göra i växthus.

Exempel på LCC för cirkulationspump

Energikostanden sett över hela motorns livslängd, är mycket hög i förhållande till investeringskostnaden. En liten ökning av investeringskostnaden som resulterar i mindre energianvändning, minskar normalt hela köstånden sett över produktens livslängd.

Produktivitet är inom ekonomi måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor. Det finns olika sorters produktivitet och ännu fler metoder för att mäta dessa. Den totala produktiviteten i dess enklaste form räknas ut genom att den totala produktionen divideras med den totala kvantiteten insatsfaktorer.


Kompendiet lämpar sig både för

  • traditionell undervisning i grupp, t.ex. på naturbruksgymnasier eller högskola och universitet,
  • studiecirkel med andra odlare,
  • studiecirkel internt för företagets personal,

Höj priset och få nöjdare kunder

Det är jobbigt att ständigt behöva diskutera pris, och avsluten känns till sist som nederlag både för säljare och köpare. Ett bättre alternativ är då att istället höja priset så att både säljare och köpare blir nöjda.

Det finns flera olika saker att ta till för att höja priset och få nöjdare kunder. Idag har jag lagt upp lite texter där jag skriver om vikten att veta var i produktsegmentet som den egna produkten befinner sig och om emballagets betydelse, och som hjälper er i ert försäljningsarbete, samtidigt som ni får nöjdare kunder och konsumenter.

Håll koll på kemikalieläckaget - lär dig var de svara punkterna finns

Nu slipper man spekulera om hur kemikalieläckaget ser ut i produktionen av växter i växthus och i plantskola, tack varde den här rapporten från JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Kunskap om var läckageriskerna är som störst är viktig för att vidta rätt åtgärder och på rätt ställe. Annars kastas pengarna lätt i skön. Rapporten är också en bra grund vid eventuella diskussioner med miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen