Myndigheter

Här listas de flesta myndigheter som kan vara viktiga att känna till och eventuellt några till.

Arbetsmiljöverket
Banverket
Bolagsverket
Boverket
Information om byggregler t.ex. snö- och vindlaster.
Diskrimineringsombudsmannen - DO
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten kontrollerar att aktörerna på de olika energimarknaderna följer de lagar och regler som är uppställda. Hit kan man även vända sig om man är missnöjd med sitt fjärrvärmepris. Energimarknadsinspektionen tar även fram energistatistik och har bland annat Elpriskollen där samtliga elbolags priser finns uppställda för snabb och enkel jämförelse.
Energimyndigheten
Information om energieffektivisering, ny forskning inom energiområdet, information och tester av energisnåla produkter, många bra publikationer.
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Intressant forskning som även rör energiområdet ibland.
JO - Riksdagens ombudsmän
Riksdagens justiteombudsman. Har du blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller myndighetsperson kan du anmäla det till JO.
Kemikalieinspektionen - KemI
Här finns informationsblad om samtliga kemikalier som säljs i Sverige.
Konsumentverket/KO
Säljer du till privatpersoner? I så fall kan du behöva kolla in vad som gäller på den här sidan.
Lantmäteriet
Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Gotland
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Västernorrland
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Migrationsverket
Naturvårdsverket
Notisum
Här finns allt om lagar, rättsfall, förarbeten, myndighetsnormer, europarätt, SFS m.m.
Posten
PRV - Patent- & registreringsverket
SCB - Statistiska centralbyrån
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik
Här forskas inom allt som har med livsmedel att göra.
sis - Svensk standard
Skatteverket
SWEDAC
Här hittar du ackrediterade konsulter inom olika yrkesområden.
VAT - Validering
Här kan du validera VAT-numren inom EU. Ett måste då du säljer till andra EU-länder.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen