Cascada

Här presenteras de trycksaker som Cascada har gjort och som är offentliga. Diagram och bilder ur publikationerna får användas om källa anges.

Rapport - Retardering av julstjärna med dynamisk klimatstyrning 2013

Demonstrationsodlingar hos två företag i Skåne visar hur man kan odla julstjärnor med dynamisk klimatstyrning (IntelliGrow, medeltemperaturstyrning) och morgondropp (sänkning av temperaturen före soluppgång) med förbättrad kvalitet, minskat behov av kemisk retardering och svampmedel. Projektet finansierades av LRF genom Minor Use, och genomfördes av JTI - Institutet för jordbruks- & miljöteknik och Cascada.

Sammanfattning

Dynamisk klimatstyrning, det vill säga en klimatstyrning där temperaturen och koldioxiden får styras av ljustillgången ger rätt använt ett minskat behov av kemiska retarderingsmedel. Försök i två julstjärneodlingar har visat den effekt som dynamisk styrning kan åstadkomma. Odlarna bedömde vid sin applicering av kemiska retarderingsmedel att det för vissa sorter behövdes mindre kemiska retarderingsmedel för de dynamiskt styrda stjärnorna. Det salufärdiga stadiet visade sig vara jämförbara med de konventionellt styrda även om de dynamiska i vissa fal var en till ett par centimeter längre. Alla dynamiska plantor var av god salukvalitet och var kraftiga och fina. Dessutom upplevdes de som friskare än de konventionella. Flera faktorer påverkar plantornas tillväxt och reaktionerna på styrningen varierade för olika sorters julstjärnor.

Växthusteknik

Kompendium om växthusteknik i ekologisk odling som tagits fram på uppdrag av Statens jordbruksverk, som en del i en kurspärmen "Ekologisk odling i växthus".

Rapport 4 (PDF)

Energin i svensk grönsaksolding 2009. En uppdaterad genomgång över vilka energislag som används i svensk tomat- och slanggurkodling. Rapporten är en uppdatering av siffrorna i rapport 2.

Rapport 3 rev. 1 (PDF)

Energin och koldioxiden i svensk tulpandrivning 2009. En livscykelanalys (LCA) över utsläppen av klimatgaser från svenska snittulpaner. Ett försök till jämförelse med tulpaner importerade från Nederländerna görs också.

Rapport 1 (PDF)

Energin och koldioxiden i svensk växthusodling 2007 - TOMAT. En livscykelanalys över utsläppen av klimatgaser från svenska tomater.

Rapport 2 (PDF)

Energin och koldioxiden i svensk växthusodling 2008 - TOMAT LCA. En livscykelanalys över utsläppen av klimatgaser från svenska tomater. Uppskattningsvis 98% av den svenska tomatproduktionen tas med i studien där ett försök till jämförelse med utsläpp av klimatgaser från tomater från Spanien och Danmark också görs.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen