Besökspaket

VIKTIGT!

Företag

Med "företag" avses här fysisk produktionsenhet. Ett företag med produktionsenheter på flera olika adresser kan inte få rådgivning till samtliga adresser på samma abonnemang.

Besöken gäller ej i:

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland eller Gävleborg!

Jag erbjuder tre färdiga paket, där ditt företag får besök regelbundet under ett år, där vi diskuterar det du vill ha hjälp med, t.ex. inställningar i datorn, energifrågor, investeringar, egenkontroll m.m. Priserna hålls nere då besöken samordnas med andra företagsbesök så att restiden delas på flera. Dessutom får ditt företag hjälp via telefon, e-post samt 15 % rabatt på tillkommande arbeten.

För dig som väljer ett av besökspaketen, finns även möjligheten att välja till ytterligare tjänster till bra priser, då en del av arbetet kan utföras i samband med något av de ordinarie besöken. Tidsperioden för prenumerationerna är första juli till sista juni. Besökspaketen gäller EJ i norrlandslänen.☐ Stora besökspaketet - 6 besök per år

  • Sex besök om året på c.a 1 h per besök,
  • Hjälp via telefon & e-post (ej omfattande beräkningar, utredningar m.m.)
  • 15 % rabatt på tillkommande arbeten

22 900 kr/år


☐ Mellanbesökspaketet - 4 besök per år

  • Fyra besök om året på c.a 1 h per besök,
  • Hjälp via telefon & e-post (ej omfattande beräkningar, utredningar m.m.)
  • 15 % rabatt på tillkommande arbeten

13 900 kr/år


☐ Lilla besökspaketet - 2 besök per år

  • Två besök om året på c.a 1 h per besök,
  • Hjälp via telefon & e-post (ej omfattande beräkningar, utredningar m.m.)
  • 15 % rabatt på tillkommande arbeten

8 900 kr/årFör dig som väljer ett av besökspaketen ovan, finns även möjligheten att välja till ytterligare tjänster till bra priser, då en del av arbetet kan utföras i samband med något av de ordinarie besöken.

☐ TILLVAL energikartläggning

En energikartläggning ger dig inte bara information om hur, var, hur mycket och när företaget använder energi, utan ger även värdefull information om hur företaget kan minska sin kostnad, miljöpåverkan och energianvändning. Energikartläggningen är av samma typ som den jag gjort i "Energikollen" genom Greppa näringen.

Ordinarie pris 11 000 kr, tillvalspris med 15 % rabatt 9 300 kr

☐ TILLVAL enkel livscykelanalys, LCA, avseende koldioxid (förenklad)

Allt fler slutkunder och grossister efterfrågar produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Ett sätt att kompensera för produkternas klimatpåverkan är genom trädplantering. Den här tjänsten är en förenklad analys och ger er i de flesta fall tillräcklig underlag för att företaget skall kunna klimatkompensera sina produkter genom t.ex. Vi-skogen.


Ordinarie pris 19 500 kr, tillvalspris med 15 % rabatt 16 500 kr

© Cascada AB 2015 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen