CE-märkning av maskinlinjer

Är kruknings- och planteringslinje på ditt företag eller din arbetsplats CE-märkt? Det bör den vara, annars blir företaget eller företagsledaren ansvarig för eventuella personskador som uppkommer. Så fort två eller flera olika maskiner, som var för sig är CE-märkta, sätts ihop, bildas en maskinlinje och den skall CE-märkas. Om produkterna köps från samma företag bör man redan vid upphandlingen kräva av det levererande företaget att CE-märkning av den slutliga maskinlinjen ingår. Om flera olika leverantörer är inblandade måste kunden själv ombesörja att maskinlinjen blir CE-märkt genom att anlita en konsult. Det krävs ingen certifiering eller ackreditering för att genomföra en CE-märkning så därför är det viktigt att ta referenser på konsulten innan den anlitas.

Läs mer om CE-märkning av maskinlinjer på Arbetsmiljöverkets hemsida eller i deras broschyr.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen