Företagets storlek avgör ert produktsegment

Producera för rätt segment i förhållande till ert företags storlek! Det är bekvämt att vara kvar i samma kvalitetssegment även när företaget växer, men i takt med ökad storlek blir det svårare och svårare att få rätt betalt för premiumprodukter, och lönsamheten blir lidande. Med ökad storlek måste produkterna ändras.

Stora företag kan producera budgetvaror och basvaror till bra pris med lönsamhet, det kan små företag inte. Omvänt kan små företag producera små volymer av premiumprodukter utan att marknaden mättas och kan därmed få betalt för det. Samtidigt sker det intet konkurrens mellan stora och små företag. Vad som räknas som litet respektive stort företag beror givetvis helt och hållet på produkten. För vissa produkter kan 1000 kvadratmeter vara en stor produktion, för andra produkter är allt under 10 000 kvadratmeter små produktionsenheter. 

Uppgift

  • I vilka olika segment återfinns era produkter idag?
  • Är era segmenten lämpliga med hänsyn till ert företags storlek och produktionsförutsättningar? Skall någon produkt byta produktsegment eller kanske helt och hållet fasas ut?
  • Återspeglar förpackningarna det produktsegment som era produkter finns eller skall finnas i?


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen