Tjänstepaket utan besök

VIKTIGT!

Företag

Med "företag" avses här fysisk produktionsenhet. Ett företag med produktionsenheter på flera olika adresser kan inte få rådgivning till samtliga adresser på samma abonnemang.

Övriga tjänstepaket utan besök

Om du inte har behov av ett besökspaket, utan bara lite mindre stöd i ditt företagande, kan du välja något av paketen nedan.


☐ Hjälp via telefon och e-post under ett år

Om du bara har mindre behov, kan du teckna dig för hjälp via telefon eller e-post under ett år. Vill du ha hjälp med inställningarna i din växthusdator kan jag även koppla upp mig mot din dator så att vi tillsammans kan titta på de inställningar du behöver hjälp med. Om du går i investeringstankar och vill ha ett bollplank kan den här tjänsten vara perfekt. Givetvis gäller abonnemanget hela företaget.

  • Hjälp via telefon & e-post (ej omfattande beräkningar, utredningar m.m.)
  • 15 % rabatt på tillkommande arbeten

3 750 kr/år


☐ Tio timmars rådgivning

Tio timmars rådgivning som du själv avgör hur du vill använda, besök, restid, telefon, e-post, beräkningsarbete m.m. Timmarna behöver inte användas samma år utan följer med tills dess att de tar slut, då du informeras om att timmarna är slut och du kan välja att köpa till ytterligare timmar.

Ordinarie pris 7 500 kr, ditt pris 6 900 kr


☐ Livscykelanalys, LCA, avseende koldioxid (förenklad)

Allt fler slutkunder och grossister efterfrågar produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Ett sätt att kompensera för produkternas klimatpåverkan är genom trädplantering. Den här tjänsten är en förenklad analys och ger er i de flesta fall tillräcklig underlag för att företaget skall kunna klimatkompensera sina produkter genom t.ex. Vi-skogen.

19 500 kr


© Cascada AB 2015 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen