Återvinn värme från duschen

Varför inte duscha med gott samvete och återvinna värmen från duschvattnet? Det finns olika lösningar på detta och en av dem levereras av Sparavarmvatten och finns för befintliga duschar eller för inbyggnad i golvet i samband med nybyggnation eller renovering. Lämplig inte bara i personalduschar utan även därhemma.

För mer information se http://sparavarmvatten.se/duschvarmevaxlare.html

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen