Höjdpunkter från ELMIA Garden 2014

Då var det dags för ELMIA Garden 2014 och jag skall här återge några av mina personliga höjdpunkter av mässan.

Modern assimilationsbelysning

new epapillon hoek

I motsats till vad många kanske tror, sker utvecklingen av assimilationsbelysningen inte bara inom lysdioder, utan även den traditionella högtrycksnatriumarmaturen och -ljuskällan har utvecklats kraftigt de senaste åren, något som det skrivits om i den färska rapporten ”Klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering i växthus - aktuellt kunskapsläge”, där man i Nederländerna har mätt upp att den äldre typen av HPS-armaturer och -ljuskälla ger 1,02 mikromol/J, men nya moderna elektroniska armaturer med modern ljuskälla ger så mycket som 1,7 mikromol/J (inom PAR), vilket är lika mycket som de bästa LED-armaturerna idag. Det innebär att det för många företag redan idag är lönsamt att byta ut sina gamla HPS-installationer mot nya moderna, som ger antingen mer ljus eller lika mycket ljus till lägre kostnad. Samtidigt kan man passa på att byta från 400 W till 600 W eller 1 000 W och få färre armaturer och mindre skuggning. En leverantör av dessa armaturer är danska Lindpro som säljer fabrikatet Lights Interaction, vars armaturer finns i 400, 600 eller 1 000 W.  Erfarenheterna som Brian Lunde Hansen på Lindpro har är att man sparar mellan 30-40 % genom att byta ut den gamla installationen mot en ny, beroende på den gamla installationens skick.

Multilayer_ vertical farmBulb_no light_horizontal_lo-res

Som vanligt var även finska Valoya representerat genom sin svenska representant ProGro. Valoya som utvecklar och säljer belysning med lysdioder, arbetar mycket med att ta fram diodkombinationer med olika spektra, som skall passa olika kulturer och typer av odlingar. Beroende på armaturtyp finns nu upp till sex olika standardspektra, men om man är villig att betala kan man även få ett eget spektra för sin kultur, något som Holmen skog har gjort för sin skogsplantskola. Men då får man vara beredd på att det kan ta några år innan man fått fram rätt spektra. Stiina Kotiranta från Valoya, visade även upp Valoyas olika LED-lysrör som kan monteras i befintliga armaturer utan att dessa behöver modifieras. Man byter bara ut glimtändaren mot en ny som följer med LED-röret. LED-rören är särskilt lämpliga i förökningsavdelningar eftersom de kan monteras väldigt nära sådderna/sticklingarna så att man sparar plats. Dessa LED-rör finns även i dagsljus-varianter så att de kan användas i vanliga kontorsmiljöer, botaniska trädgårdar, försäljningsmiljöer m.m.. För långdagsbehandling, reglering av sträckningstillväxt och liknande, har Valoya även en lampa som passar i en vanlig E27-sockel.


Hurra - nu slipper du kantskära!

Är du trött på att gräsmattan växer in i trädgårdslandet, i grusgången och mellan munkstenen? Det är slut med det nu tack vare kantskyddet Garden Edge. Garden Edge är en smart utformad plastkant som förhindrar t.ex. gräset från att växa in i trädgårdslandet eller grusgången. Eftersom den är väldigt böjlig följer den lätt svängda kanter och med hjälp av en 90-gradersvinkel, kan den även vinklas i räta vinklar utan att det blir skarvar i Garden Edge där gräset annars hade kunnat växa igenom.


Handbok om Bekämpning i yrkesmässig trädgårdsodling och mycket annat

Jordbruksverkets trevligaste nyhet på mässan var deras handbok ”Bekämpning i yrkesmässig trädgårdsodling”, en bok på 84 sidor, som säkert kommer att bli som en bibel rörande växtskydd i många år framöver. Boken kommer att ligga till grund för de nya behörighetsutbildningarna som kommer att gälla från och med nästa år.

Dessutom presenterades ett helt nytt faktablad inom serien Skadedjur i växthus som behandlar bladlöss. Faktabladet är på fyra sidor, har många bra foton och beskriver bladlusens biologi, spridning, övervintring, predatorer m.m.

Nytt från och med nu är att all spridning av kemiska medel på hårdgjorda ytor är tillståndspliktigt hos kommunen. I dagsläget vet inte Jordbruksverket om det gäller varje gång man skall utföra en behandling eller om man kan söka årsvis. Bäst är därför att kontakta sin miljö- och hälsoskyddsinspektör och fråga. Se till att få tillståndet skriftligt! Det skall tilläggas att detta inte är något påfund från Jordbruksverket, tvärtom, utan det kommer direkt från riksdagen och den lagtext som har klubbats igenom.

Från och med 2015 gäller också att behörigheterna för kemiska medel gäller för antingen växthus, utomhus eller både och. I samband med att de gamla behörigheterna löper ut och skall förnyas måste du alltså ange om du vill ha behörighet för växthus, friland eller både och, då det delvis är olika kurser.


Exponera växterna bättre

2014-10-09 10.54.27

Förutom nya profilkläder, röda tröjor med texten BMS tryckt vertikalt och svart på höger bröstsida, kunde BMS även presentera ett nytt försäljningsbord för bättre exponering av växterna. Bordet levereras med justerbara fötter, men kan även fås med hjul om det önskas. 

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen