Nyheter från Cascada

Följ senaste nytt från Cascada genom att regelbundet besöka vår nyhetssida eller ännu hellre, genom att prenumerera på vår RSS-ström. Du kan även följa Jonas på Twitter .

Cascada tar inte in nya uppdrag

På grund av att jag har börjat att arbeta till 75 % på Region Halland sedan årsskiftet 2016/2017, tar jag inte längre emot nya uppdrag. Befintliga kundåtaganden fortlöper som utlovat.


Öka energiproduktiviteten med hjälp av energieffektivisering

Nu äntligen ligger kompendiet uppe om hur energiproduktiviteten kan ökas genom energieffektivisering och vilka åtgärder som är lämpliga att göra i växthus.

Exempel på LCC för cirkulationspump

Energikostanden sett över hela motorns livslängd, är mycket hög i förhållande till investeringskostnaden. En liten ökning av investeringskostnaden som resulterar i mindre energianvändning, minskar normalt hela köstånden sett över produktens livslängd.

Produktivitet är inom ekonomi måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor. Det finns olika sorters produktivitet och ännu fler metoder för att mäta dessa. Den totala produktiviteten i dess enklaste form räknas ut genom att den totala produktionen divideras med den totala kvantiteten insatsfaktorer.


Kompendiet lämpar sig både för

  • traditionell undervisning i grupp, t.ex. på naturbruksgymnasier eller högskola och universitet,
  • studiecirkel med andra odlare,
  • studiecirkel internt för företagets personal,

Höj priset och få nöjdare kunder

Det är jobbigt att ständigt behöva diskutera pris, och avsluten känns till sist som nederlag både för säljare och köpare. Ett bättre alternativ är då att istället höja priset så att både säljare och köpare blir nöjda.

Det finns flera olika saker att ta till för att höja priset och få nöjdare kunder. Idag har jag lagt upp lite texter där jag skriver om vikten att veta var i produktsegmentet som den egna produkten befinner sig och om emballagets betydelse, och som hjälper er i ert försäljningsarbete, samtidigt som ni får nöjdare kunder och konsumenter.

Håll koll på kemikalieläckaget - lär dig var de svara punkterna finns

Nu slipper man spekulera om hur kemikalieläckaget ser ut i produktionen av växter i växthus och i plantskola, tack varde den här rapporten från JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Kunskap om var läckageriskerna är som störst är viktig för att vidta rätt åtgärder och på rätt ställe. Annars kastas pengarna lätt i skön. Rapporten är också en bra grund vid eventuella diskussioner med miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Bufferttanken är en stor energitjuv

Felaktigt isolerad bufferttank kan resultera i avsevärda energiförluster och dålig prestanda när värmen verkligen behövs. Läs här om hur du bäst isolerar din bufferttank.

Slut med dyra system för personalliggare!

Nu behövs det inga dyra terminaler för att uppfylla lagens krav på personalliggare när man har hantverkare hos sig. Detta tack vare Cikados smidiga system för personalliggare som utgörs av ett konto hos Cikado och en app i en smart mobiltelefon eller läsplatta. Och det bästa av allt är att du bara betalar för systemet de månader som det används. …

Vi pratar om energieffektivisering

Här pratar vi om energieffektiviseringar i näringslivet, och med "vi" menar jag Jarl Nilsson från Elektro-Emanuel, Martin Gometz från Länsstyrelsen i Halland, Calle Emanuelsson från Trivas i Kungsbacka och Jonas Möller Nielsen från Energikontoret Region Halland​. Vårt inslag kommer 2:36 in i programmet.

Sveriges radio - Förmiddag i P4 Halland

Betalar du rätt pris för träbränslet?

I fastbränsleanläggningar utan rökgaskondensering kommer träbränslets effektiva värmevärde att minska med ökad fukthalt, då värme förs bort med vattenångan genom skorstenen. Detta måste återspeglas i priset, men vet du hur mycket som värmevärdet verkligen minskar och vilka konsekvenser det får?Nackdelarna med onödigt hög fukthalt i bränslet är flera:

Bidrag och stöd till företag

Nu finns det en översiktlig sammanställning över några av de stöd och bidrag som du som företagare kan söka. De flesta stöden är inom energi- och miljöområdet, men det finns även stöd för utveckling av landsbygden genom landsbygdsprogrammet. Läs mer här.


Ekonomiska kalkyler för växthusgrönsaker

Nu finns det ekonomiska kalkyler för odling av växthusgrönsakerna tomat, slanggurka och krydda. Kalkylerna finns både tryckta i PDF eller som kalkylark där du själv kan ändra i siffrorna.

Läs mer här.


Gör rätt eller sluta att göra fel!

Gör rätt från början, eller sluta att göra fel! Det är mycket att tänka på när man använder fastbränsle så som kross, pellet eller flis, för att systemet skall fungera så problemfritt som möjligt, för att få bra verkningsgrad och för att myndigheter och försäkringsbolag skall vara nöjda. I kompendiet Förnybar energi i svensk växthusodling - Kunskapsunderlag för fortbildning

Senaste nytt om elektroniska personalliggare

Nytt 1,5 cm

UPPDATERAD ONSDAG 30 DECEMBER 2015

Saker och ting börjar så smått att klarna när det gäller kravet på elektroniska personalliggare hos flertalet av Sveriges företagare efter årsskiftet, även om en del frågor fortfarande är obesvarade. Lite kort sedan senaste nyhetsblänktet:

  • Även myndighetspersoner omfattas av lagkravet och måste alltså skaffa ID06-kort, ifall de vistas mer än 4 h per dag på arbetsplatsen.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen