Nyheter från Cascada

Specialmeddelande om täckningsmaterial för växthus, nu för nedladdning

Nu finns specialmeddelande 193 "Åldringstester av täckningsmaterial för växthus, V" av Peter Wigström från LBT på SLU för nedladdning. Specialmeddelandet är från 1992 och presenterar långtidstester av olika täckmaterial för växthus, kanalplast i akryl och polykarbonat och plastfolier av polyeten och polyvinylklorid. Läs mer här.

Nygammal SLU-rapport för nedladdning

Nu finns LBT rapport 72, "Fukt- och koldioxidbalanser för växthuskulturer" för nedladdning. Rapportförfattarna är Gösta Gustafsson och Rainer Weich. Den engelska titeln är "Humidity and Carbon Dioxide Balances for Greenhouse Crops". Rapporten publiserades 1991 vid Institutet för lantbrukets byggnadsteknik (LBT) i Lund, Sveriges lantbruksuniversitet och har ISSN 0348-0259 och ISRN SLU-LBT-R--72--SE. …

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen