Nyheter från Cascada

Betalar du rätt pris för träbränslet?

I fastbränsleanläggningar utan rökgaskondensering kommer träbränslets effektiva värmevärde att minska med ökad fukthalt, då värme förs bort med vattenångan genom skorstenen. Detta måste återspeglas i priset, men vet du hur mycket som värmevärdet verkligen minskar och vilka konsekvenser det får?Nackdelarna med onödigt hög fukthalt i bränslet är flera:

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen