Nyheter från Cascada

Cascada fortsätter i Tillväxt Trädgård

Vässat Tillväxt Trädgård går in i ny verksamhetsperiod

Tillväxt Trädgård har framgångsrikt etablerat sig som en arena för tillväxt och hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen. Med fler parter, som ger bredare kompetens och bättre geografisk täckning än tidigare, går verksamheten nu in i sin tredje avtalsperiod.

Tillväxt Trädgård är ett nationellt samarbete mellan näringsliv och akademi. …

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen