Cascada fortsätter i Tillväxt Trädgård

Vässat Tillväxt Trädgård går in i ny verksamhetsperiod

Tillväxt Trädgård har framgångsrikt etablerat sig som en arena för tillväxt och hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen. Med fler parter, som ger bredare kompetens och bättre geografisk täckning än tidigare, går verksamheten nu in i sin tredje avtalsperiod.

Tillväxt Trädgård är ett nationellt samarbete mellan näringsliv och akademi. Verksamheten startade 2008 och har bidragit till högre produktionsvärde, ny kunskap och ökad framtidstro inom trädgårdsnäringen. Inför avtalsperioden 2015-2017 har antalet samverkande parter ökat från 12 till 17. Dessutom har konceptet vässats ytterligare.

JohanAscard

JohanAscardFotoBerit Haggren

Foto: Berti Haggren


– Vi fokuserar nu tydligare på det som är kärnan, nämligen tillväxt och utveckling inom trädgårdsnäringens primärproduktion. Vi har också kompletterat med målområdet Hållbar samhällsutveckling. Genom utveckling av trädgårdsnäringen bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle, säger verksamhetsledare Johan Ascard.


Representerar hela odlarsverige

Att antalet parter nu är fler än tidigare ser Gunilla Nordberg, LRF Trädgård och ordförande i Tillväxt Trädgårds styrgrupp, mycket positivt på:

Gunilla Nordberg

GunillaNordbergPressbild


– Vi behåller kärnan i samarbetet och stärker samtidigt upp med bland annat JTI och fler Hushållningssällskap. Det innebär ytterligare värdefull kompetens och bättre regional närvaro. Vår förhoppning är att även Jordbruksverket kommer att stödja Tillväxt Trädgård och våra aktiviteter, som ligger väl i linje med det nya landsbygdsprogrammet.


Håkan Schroeder

HåkanSchroederFotoBeritHaggren

Foto: Berti Haggren

Håkan Schroeder, chef för LTV-fakulteten vid SLU i Alnarp och medlem av styrgruppen för Tillväxt Trädgård, trycker på möjligheterna i och vikten av en fortsatt växande trädgårdsnäring.


– Samhället står inför stora utmaningar där trädgårdsnäringen kan göra skillnad. Detta genom att bidra till hälsosam mat, livskvalitet och stora volymer arbetstillfällen i mindre företag. Det är mycket glädjande att vi nu inleder en ny period med gemensamma mål för en kunskapsbaserad utveckling inom trädgårdsnäringen, säger Håkan Schroeder.
De parter som nyligen skrivit under avtalet om samarbete i Tillväxt Trädgård 2015-2017 är Sveriges lantbruksuniversitet – LTV-fakulteten i Alnarp, LRF Trädgård, SP Food and Bioscience och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB, Hushållningssällskapen i Skåne, Kalmar-Kronoberg-Blekinge, Östergötland, Norrbotten-Västerbotten, Skaraborg, Halland, Väst, Gotland, Västernorrland samt HS Konsult, Lovang Lantbrukskonsult AB, Virgo Grön Konsult, Cascada AB och Växa Sverige Ekonomisk Förening.

Tillväxt Trädgård kommer att ha en Kick-Off den 8 juni hos LRF i Stockholm, dit pressen hälsas välkommen klockan 10.00.

Tillväxt Trädgård arbetar för att öka värdet av produkter och tjänster inom sektorerna frukt, bär, grönsaker, potatis, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra delar av trädgårdsnäringen. Tillväxt Trädgård leds av en styrgrupp med representation från samverkande parter. För ytterligare information kontakta verksamhetsledare Johan Ascard, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, johan.ascard@slu.se040–41 50 620730-41 52 87www.tillvaxttradgard.se Pressbilder för nedladdning finns på hemsidan.

 

Pressmeddelandet kan laddas ner som dokument här.


Johan Ascard

Verksamhetsledare Tillväxt Trädgård

SLU, Omvärld Alnarp

Box 53, 230 53 Alnarp

www.tillvaxttradgard.se

Tel. 040-41 50 620730-41 52 87

 

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen