Bygganmälan & bygglov

När valet av värmeanläggning är klart och systemet dimensionerat är det dags för de olika krav som ställs på den här typen av anläggningar, där det kan krävas bygglov vid ny- eller ombyggnad av pannrummet eller byggande av bränsleförråd och bufferttank.

Kom-i-håg

  • Alla system med bränsle kräver besiktning av sotaren före drifttagning.
  • Bygglov/bygganmälan kan krävas där du bor - hör med kommunen.
  • > 100 kW panneffekt kräver installationsbesiktning av SWEDAC-ackrediterat företag. Gäller alla trycksatta system oavsett om de är öppna eller slutna. Varmluftspannor omfattas alltså inte.
  • > 500 kW tillförd bränsleeffekt i värmesystemet har anmälningsplikt till kommunen.

Alla värmeanläggningar med en total tillförd bränsleeffekt som överstiger 500 kW har anmälningsplikt till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Det innebär att om man har två pannor på 300 kW vardera är det anmälningsplikt då en totala bränsleeffekten överstiger 500 kW. Detsamma gäller för en panna på 490 kW värmeeffekt. Om vi antar att pannans verkningsgrad är 90 % innebär det att tillförd bränsleeffekt är 490 + 10 % av 490 = 539 kW vilket är anmälningspliktigt. Notera att det inte är pannans märkplåtar som gäller utan den faktiska tillförda bränsleeffekten till hela värmesystemet. Rekommendationen är att så tidigt som möjligt ta kontakt med ansvarig person på kommens miljö- och hälsoskyddskontor, då kommunens krav kan påverka valet av bränsle.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen