Om...

Cascada AB

Cascada är ett företag specialiserat på konsultation inom främst växthus- och energiteknik. Företaget ägs och drivs av Jonas Möller Nielsen, som är hortonom med inriktning på växthusteknik. Cascada ger rådgivning till företag om teknik, upplägg av egenkontroll, energibesparing och energilösning, men utför även energikartläggningar, livscykelanalyser rörande t.ex. utsläpp av klimatpåverkande gaser, utredningar och tar fram beslutsunderlag åt organisationer och företag.

Cascada är beläget i Rolfstorp i Varbergs kommun.

Jonas Möller Nielsen - ägare

Jonas 2014 e-post

Jag är hortonom med inriktning på växthusteknik och studerade förutom vid Sveriges lantbruksuniversitet, även en kortare tid på Chalmers och Göteborgs universitet.

Vanja Regnander - ekonomi

Jag sköter fakturabetalning och bokföring. Ursprungligen är jag sjukgymnast med inriktning mot psykosomatik, men har efter pensioneringen startat en redovisningsfirma …


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen