Hur tjock isolering skall bufferttanken ha?

En bufferttank skall hålla energiförlusterna på ett minimum och tjock isolering är därför viktig. I tanken, särskilt i toppen, är vattentemperaturen oftast över 80 °C och på vintern kan det vara perioder med -20 °C, vilket innebär en temperaturskillnad på 100 °C. 

Standard isoleringsmaterial idag är mineral- eller glasull eller polyuretan och jag rekommenderar att isoleringen skall vara 40 cm tjock på topp och sidor.

I botten där vattnet oftast är betydligt kallare än i toppen tycker jag att man kan nöja sig med 20 cm isolering. Eftersom det ofta är fuktigt på betongplattan som tanken står på, föreslår jag att isoleringen närmast tanken består av 10 cm stenull, för dess temperaturtålighet, och ytterst mot marken, 10 cm sluten cellplast av t.ex. polystyren. Cellplasten hindrar att fukt sugs upp i isoleringen med värmeläckage och rostangrepp på tanken som följd.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen