Cascada och miljön

Cascada arbetar ständigt för att minska påverkan på miljön men är inte certifierat enligt något system. Nedan redogörs för vad Cascada gör att minska miljöbelastningen.

IT-utrustning

 • Datorutrustningen, mobiltelefon och läsplatta kommer  Apple och om deras miljöarbete kan du läsa här. När det gäller nätverksutrustning så köps det alltid utrustning där effekten anpassas efter behovet på respektive port. Utrustning som inte används, främst skrivare, stängs av när dagen är slut.
 • All utrustning som har automatiskt viloläge har den funktionen aktiverad (skrivare, hårddiskar, datorer).
 • Laserskrivarna har dubbelsidig utskrift och det har minskat pappersmängden med 30-40 % jämfört med enkelsidig utskrift.
 • Fungerande IT-utrustning som inte längre används säljs i första hand på begagnatmarknaden och i andra hand skänks den bort till lokala loppmarknader som drivs av de lokala idrottsföreningarna eller Röda korset.

Avfallshantering

 • Cascada källsorterar pappar, pappersemballage, plastförpackningar, batterier, elektronikskrot, ljuskällor, glas, toner- och färgkassetter. Kommunen är på gång att införa sortering av komposterbart avfall under 2015.

Belysning

 • Kontorsbelysningen består av kompaktlysrör.
 • Kontorsbelysningen släcks när ingen är på kontoret.

Resor, transporter och telefon- och videomöten

 • Cascada använder både telefon- och videomöten då det är lämpligt.
 • För att inte behöva åka ut till odlingsföretagen/kunderna lika ofta använder Cascada programmet TeamViewer för att ge datorhjälp på distans.
 • Tåg och annan kollektivtrafik används när det är lämpligt.
 • För resor till odlingsföretag (kunder), som i de flesta fall ligger på landsbygden, används privat bil som drivs med bensin och som i snitt, så som Cascada använder den, drar 0,72 L/mil. Under 2014 körde Cascada ungefär 1 500 mil. Däcken som köps in är alltid de med lågt rullmotstånd och lite buller. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Inköp

 • Rengöringdmedel är miljömärkta, främst Svanen.
 • På kontoret används aldrig engångsmuggar eller -tallrikar.
 • Fika som köps in är i möjligaste mån märkta med Svenskt sigill, Fairtrade, KRAV eller EU-ekologiskt.
 • Vanligt standardpapper är alltid miljömärkt, främst Svanen, och övriga papperskvaliteter i den mån det finns.
 • Färg- och toner till skrivare är alltid originalkassetter då miljökassetterna aldrig har visat sig fungera tillfredsställande.

Energiförsörjning

 • Kontoret värms med pellet från två lokal pellettillverkare Derome bioenergi och ....
 • Elektriciteten är ursprungsmärkt vattenkraft och köps via Mälarenergi.
© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen