Diffuserande glas - så ser det ut i verkligheten

Diffuserande glas bryter upp den direkta strålningen i strålning som kommer från flera olika håll. Jämför en duschstråle från ett nytt duschhandtag där strålarna går parallellt, med ett munstycke som har kalkavlagringar och strålarna sprutar åt olika håll. Diffus strålning råder naturligt under mulna dagar och direkt strålning råder under klara dagar.

Fördelen med att diffusera ljuset är att allt ljus inte kommer på samma punkt på bladet utan sprids över en större yta, vilket minskar risken för övertemperaturer och brännskador, vilket minskar behovet av att skugga, och totalt sett ökar plantans fotosyntes, då mer ljus kan utnyttjas. Dessutom kommer mer ljus att träffa bladen under toppbladen, så att en större del av plantan utnyttjas för fotosyntes under klara dagar.


Det innebär att diffuserande glas har som störst fördelar för kulturer med mycket blad och kulturer som lätt får brännskador. Nyttan är som störst under vår och sommar, då mängden direkt strålning är som störst.

I filmen visas glas med låg järnhalt, vilket ökar ljusgenomsläppligheten med några procentenheter. Huruvida glas med låg järnhalt är lönsamt eller inte beror helt på hur ljuskänslig kulturen är och om man odlar mycket under höst och vinter, då det naturliga ljuset är lågt.

Glaset i filmen kommer från Horti Glass i Nederländerna och säljs bl.a. av Alweco.


Läs gärna även rapporten om glas belagt med lågemissionsbeläggningen Pilkington K Glass N, som minskar effektbehovet med 30 %, jämfört med standardglas.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen