Riskanalys

I samband med ändringar i värmecentralen behöver man även göra en riskanalys som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1. Omfattning och innehåll kan man med fördel diskutera med besiktningsmannen som skall genomföra installationsbesiktningen.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen