Konsulter

Nedan visas länkar till olika företag och organisationer som tillhandahåller rådgivning. Listan gör på inget sätt anspråk på att vara komplett! Listan uppdateras kontinuerligt.

Grön kompetens*
växthusrådgivning inom främst ekonomi och odling av grönsaker, kurser, utredningar
Länsstyrelsen i Västra Götalands län*
landsbygdsutveckling, odlingsrådgivning, företagsutveckling, LBU. Prata med Anders Ryberg.
Vendel trädgårdsrådgivning*
växthusrådgivning inom prydnadsväxtproduktion, utredningar, växtsjukdomar, studiebesök, kurser
Växa Sverige, Halland*
ekologisk produktion, odlingsplanering, föredrag om hobbyodling av grönsaker, ekologisk skötsel av hemmaträdgårdar. Prata med Pauliina Jonsson.
© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen