Omvärld

Här publiceras information från andra källor än Cascada som kan vara av intresse för Cascadas samarbetspartner.

Höjdpunkter från ELMIA Garden 2014

Då var det dags för ELMIA Garden 2014 och jag skall här återge några av mina personliga höjdpunkter av mässan.

Modern assimilationsbelysning

new epapillon hoek

I motsats till vad många kanske tror, sker utvecklingen av assimilationsbelysningen inte bara inom lysdioder, utan även den traditionella högtrycksnatriumarmaturen och -ljuskällan har utvecklats kraftigt de senaste åren, något som det skrivits om i den färska rapporten

Enkel rengöring av panntuber med Putzmaus

Rengöring av panntuber har nu blivit ännu enklare med hjälp av Putzmaus, en helautomatisk lösning som är snabb, enkel och effektiv. Se filmen på Youtube. Putzmaus kan köpas från Hallensvedt import - salg AS.


CE-märkning av maskinlinjer

Är kruknings- och planteringslinje på ditt företag eller din arbetsplats CE-märkt? Det bör den vara, annars blir företaget eller företagsledaren ansvarig för eventuella personskador som uppkommer. Så fort två eller flera olika maskiner, som var för sig är CE-märkta, sätts ihop, bildas en maskinlinje och den skall CE-märkas. …

Hårdare krav på klimatneutrala produkter

Nu finns ett tillägg till standard för hur man får använda sig av uttryck som "klimatkompensation" och "förnybar energi" i sin marknadsföring. För mer information läs här.

Standarden med tillägg ges ut av Swedish Standards Institute och heter "Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden", SS-EN ISO 14021:1999 och tillägget SS-EN ISO 14021/A1:2012 och finns att köpa på SIS hemsida 


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen