Hur stor effekt behöver värmesystemet ha?

Vid nybyggnation skall den nya värmecentralen givetvis kunna klara av hela företagets effektbehov och det är då viktigt att tänka på att effekten skall räcka till för att kunna smälta snö även om det just då inte sker någon produktion i växthusen. När det är en befintlig värmecentral som skall konverteras till annan värmekälla är det normalt mest kostnadseffektivt att inte investera i en anläggning som klarar av hela toppeffekten, då det sällan uppstår och kanske inte ens uppstår varje år ifall vintern är mild. T.ex. så kan en panna på halva toppeffektbehovet klara av att försörja anläggningen med 80 % av det totala energibehovet. Den nya pannan dimensioneras då lämpligen så att den täcker in 50-80 % av det maximala effektbehovet, och de perioder då man behöver mer effekt får den gamla pannan gå in och stötta. Viktigt för bra driftekonomi är här också att ha en bufferttank till fastbränslepannan eller värmepumpen, för att minska behovet av stödvärme från t.ex. den gamla oljepannan.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen