Hårdare krav på klimatneutrala produkter

Nu finns ett tillägg till standard för hur man får använda sig av uttryck som "klimatkompensation" och "förnybar energi" i sin marknadsföring. För mer information läs här.

Standarden med tillägg ges ut av Swedish Standards Institute och heter "Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden", SS-EN ISO 14021:1999 och tillägget SS-EN ISO 14021/A1:2012 och finns att köpa på SIS hemsida http://sis.se/.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen