Bidrag och stöd

Energikartläggningsstöd

Det finns stöd för att genomföra energikartläggningar för många företag. Energimyndigheten har ett nationellt stöd för företag med en total energianvändning på mer än 300 MWH eller 100 djurenheter, men sedan kan vissa regioner eller landsting har egna stöd för mindre företag. Länsstyrelserna har stöd för alla lantbruks- och trädgårdsföretag inom den så kallade Energikollen. Se mer nedan.


Nationellt stöd 2015 - 2020

Det nationella stödet för energikartläggning administreras och finansieras av Energimyndigheten.

 • Mer än 300 MWh energianvändning eller 100 djurenheter
 • Max 50 000 kr i stöd - eget arbete 600 kr/timma
 • Gäller även bostadsrättsföreningar

Se vidare Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och- bidrag/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/


Regionalt stöd för Halland 2015 - 2016

I Region Halland finns ett regionalt stöd som riktar sig till de mindre företagen som inte omfattas av Energimyndighetens nationella stöd ovan.

 • Mindre än 300 MWh energianvändning
 • Max 30 000 kr i stöd – eget arbete 500 kr/ timma
 • Endast företag dock ej företag som bearbetar och/eller saluför jordbruksprodukter

Se vidare: http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/energi-miljo/energikontoret/energikartlaggningscheckar/

Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Studie utgår från energikartläggning med identifierade åtgärder som kräver investeringar.

Små företag med upp till 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent.
Stödet får användas till djupare analys eller studie för att förbereda en investering med hjälp av eget arbete eller extern konsult. Tre olika områden att utreda vidare:

 • Strukturerat energiarbete
 • Mätning och synliggörande av energianvändningen
 • Teknikutveckling och optimering

Se vidare Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/stod-till-studier-infor-energieffektiva-investeringar/


Energieffektiviseringsnätverk

I alla regioner/landsting skall det upprättas energieffektiviseringsnätverk av företag som vill hjälpas åt att komma vidare med sitt energieffektiviseringsarbete. Nätverken är inte branschspecifika utan är blandade, och består av 8-16 företag per nätverk. Nätverken drivs av antingen länsstyrelsen eller det lokala energikontoret.

 • Små- och medelstora företag som använder mer än 2 000 MWh
 • Vägledning och stöd av energiexpert för att kartlägga, identifiera och genomföra energieffektiviseringsåtgärder i verksamheten, där det första 150 konsulttimmarna är gratis och ingår i medlemsavgiften.

Är ni intresserade av att ingå i ett nätverk? Kontakta din

länsstyrelse

.


Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar 2015 - 2018

Medel för att exempelvis genomföra energieffektiviseringsåtgärder identifierade vid en energikartläggning.

Se vidare Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatinvesteringar/Landsbygdsprogrammet

I landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns det flera möjligheter för företagare på landsbygden att göra energi- och klimatinvesteringar.

Det kan vara energieffektivisering, produktion av förnybar energi eller minska utsläpp växthusgaser och ammoniak från gödsel.

Kontakta länsstyrelsen där ditt företag befinner sig.


Investeringsstöd till solcellsanläggningar

Ansökningar lämnas till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen