SLU

Här publiceras en del rapporter som getts ut av SLU - Sveriges lantbruksuniversitet. Det är främst rapporter som inte finns tillgängliga digitalt på grund av ålder.

Ekonomiska kalkyler för växthusgrönsaker

Nu finns det ekonomiska kalkyler för odling av växthusgrönsakerna tomat, slanggurka och krydda. Kalkylerna finns både tryckta i PDF eller som kalkylark där du själv kan ändra …

Förnybar energi i svensk växthusodling
- Kunskapsunderlag för fortbildning

Gör rätt från början, eller sluta att göra fel! Det är mycket att tänka på när man använder fastbränsle så som kross, pellet eller flis, för att systemet skall fungera så …

Klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering i växthus - aktuellt kunskapsläge

"FÖRORD

Då det gäller växthusteknik finns det ett uppdämt behov att hämta ikapp och redovisa internationella tankegångar som är intressanta för Sverige och för …

Nästa generations täckmaterial för växthus

Sammanfattning

I denna studie har olika nyare typer av glas som täckmaterial till växthus undersökts. Fokus har varit  att  hitta material som är energisparande samtidigt …

Klimatpåverkan från produktion av krukväxter - livscykelanalys av svenskodlad julstjärna. Bergstrand, M., 2009

Sammanfattning

Den pågående klimatförändringen är en stor fråga som diskuteras världen över. FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att människans tillförsel av växthusgaser …

Determination of the Nutrient Proportions for Beech, Fagus sylvatica L. Möller Nielsen, J. 1998. (hämta)

Determination of the Nutrient Proportions for Beech, Fagus sylvatica L., Möller Nielsen, J. 1998. Examensarbete inom hortonomprogrammet. 1998:18. ISSN 1403-0993.

Abstract

Förbränning av naturgas för CO2-produktion (hämta)

Förbränning av naturgas för CO2-produktion. Nilsson, A. 1992. Examensarbete i växthusteknik. Inst. f. lantmästar- och trädgårdsteknikerutbildning.

Ladda ner här.


Upphandling och varmluftsuppvärmning i växthus, LBT, Rapport 53 (hämta)

Nu finns den gamla rapporten om varmluftsuppvärmning för nedladdning. Trots sin ålder är den fortfarande aktuell på flera områden och rekommenderas till dig som arbetar med …

SLU LBT Rapport 72, Fukt- & koldioxidbalanser för växthuskulturer

Nu finns rapport 72, Fukt- och koldioxidbalanser för växthuskulturer för nedladdning. Rapportförfattarna är Gösta Gustafsson och Rainer Weich. Den engelska titeln är "Humidity …

"Åldringstester på täckmaterial för växthus, V", SLU LBT Specialmeddelande 193, Lund 1992

Huvudsaklig nedbrytningsfaktor för plastmaterial som exponeras utomhus är den ultravioletta ljusstrålningen (UV-strålningen). Denna nedbrytning försämrar såväl ljustransmissionen …

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen