SLU LBT Rapport 72, Fukt- & koldioxidbalanser för växthuskulturer

Nu finns rapport 72, Fukt- och koldioxidbalanser för växthuskulturer för nedladdning. Rapportförfattarna är Gösta Gustafsson och Rainer Weich. Den engelska titeln är "Humidity and Carbon Dioxide Balances for Greenhouse Crops". Rapporten publiserades 1991 vid Institutet för lantbrukets byggnadsteknik (LBT) i Lund, Sveriges lantbruksuniversitet och har ISSN 0348-0259 och ISRN SLU-LBT-R--72--SE.

Rapporten laddas ner här.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen