Vanja Regnander - ekonomi

Jag sköter fakturabetalning och bokföring. Ursprungligen är jag sjukgymnast med inriktning mot psykosomatik, men har efter pensioneringen startat en redovisningsfirma där jag hjälper mikroföretag med sin ekonomi.

E-post: vanja.regnander@cascadaab.se
Telefon: 0340-136 37


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen