Nyheter från Cascada

Nygammal rapport från SLU-LBT

Nu finns den gamla rapporten om varmluftsuppvärmning för nedladdning. Trots sin ålder är den fortfarande aktuell på flera områden och rekommenderas till dig som arbetar med varmluftsuppvärmning av växthus. Rapporten heter "Upphandling och varmluftsuppvärmning av växthus", av Peter Wigström, Göran Nilsson och Mats Molén. Rapport 53 från LBT - Lantbrukets byggnadsteknik, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, från 1987. …

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen