Nyheter från Cascada

Håll dig informerad om det aktuella forskningsläget inom växthusteknik

Nu finns rapporten för nedladdning som beskriver det aktuella forskningsläget inom områdena klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering i växthus. Rapporten är finansierad via Tillväxt trädgård och du kan läsa mer om den här, där den även finns för nedladddning.

Rapporten ”Nästa generations täckmaterial för växthus” finns nu för nedladdning

Nu finns rapporten om nästa generations täckmaterial för växthus för nedladdning. I rapporten presenteras olika teoretiska beräkningar av moderna glasmaterial där glaset har belagts med olika beläggningar, så som Pilkington K-glas, Optitherm och Active. De olika materialen jämförs med ett referenshus med standard 4 mm planglas. Läs mer

Kurs i förnybar energi - kursprogram klart

Kursprogrammet är nu klart till kursen i förnybar energi som kommer att hållas i Linköping 15 oktober. Kursen riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med förnybar energi, då särskilt biobränslen, i växthus, och de som går kursen kan vara odlare, driftstekniker, inköpare av teknisk utrustning, rådgivare eller myndighetspersoner som behöver lära sig mer om bioenergi för växthus.

Hög tid att ställa in dynamisk styrning av julstjärna!

Nu är det hög tid att ställa in den dynamiska styrningen av julstjärnan. Om du är osäker på hur du skall göra kan du hämta rapporten som JTI och Cascada har tagit fram där det finns tydliga temperaturdiagram med förslag på temperaturinställningar. Rapporten finns här.

Kurs i förnybar energi på Alnarp

Nu är det dags för kursen i förnybar energi som hölls i Linköping tidigare i höstas, att komma till Skåne, närmare bestämt till Alnarp. Kursen riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med förnybar energi, då särskilt biobränslen, i växthus, och de som går kursen kan vara odlare, driftstekniker, inköpare av teknisk utrustning, rådgivare eller myndighetspersoner som behöver lära sig mer om bioenergi för växthus.

Kurs i förnybar energi

Nu håller vi som bäst på att färdigställa kursmaterial till kursen i förnybar energi som kommer att hållas i Linköping 15 oktober. Kursen riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med förnybar energi, då särskilt biobränslen, i växthus, och de som går kursen kan vara odlare, driftstekniker, inköpare av teknisk utrustning, rådgivare eller myndighetspersoner som behöver lära sig mer om bioenergi för växthus.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen