Nyheter från Cascada

NY KURS - Räkna på teknik

Nu är inbjudan ute för kursen Räkna på teknik, och fokuserar på energieffektivisering i växthus med särskilt fokus på ekonomiska kalkyler för att utvärdera olika tekniska lösningar, och ger insikt i hur kostnaderna kan minskas på sikt genom bl.a. livscykelkostnadsberäkningar (LCC). Det är Tillväxt Trädgård som tagit fram kursen för att minska energianvändningen inom svensk växthusodling. …

Spara värme från duschen

Under rubriken Tips! (under Hjälp i menyn) kan du läsa om hur man kan spara energi från duschen genom att ta tillvara på värmen från duschvattnet.

Hemsidan nu även i engelsk version

Cascadas hemsida finns nu även i en engelsk version och samtidigt kommer förstasidan för Cascada att ändras så att man nu först väljer språk och därefter kommer till hemsidan. Ni som har sparat Cascadas hemsida som bokmärke kanske vill ändra genom att spara om eller redigera och lägga till ändelsen sv på slutet så att adressen blir http://cascadaab.se/sv/

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen