Nyheter från Cascada

Halvdag om"Energi & klimatstyrning i små & stora växthus"

"Energi, teknik, klimatstyrning, miljö är ständigt aktuella frågor. Vi vill gärna odla i växthus men helst inte bidra för mycket till "växthuseffekten". Hur löser man denna svåra ekvation? Vi har möjlighet att fortsätta den diskussion som vi påbörjade i Vänersborg och Trollhättan i höstas, på Hoffrekullens handelsträdgård i Romelanda. …

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen