Nyheter från Cascada

Var ledig mer! - Spruta mindre!

Om du är trött på att lägga tid på behandling med retarderingsmedel på fredakvällarna eller bara vill minska energianvändningen, skall du passa på att gå studiecirkeln om dynamisk styrning. Inbjudan till studiecirkeln finns nu på hemsidan här.  Första träffen äger rum onsdag 11 september i Skåne. Totalt träffas vi tre gånger och går igenom vad dynamisk styrning är, lite växtfysiologi, hur man åstadkommer dynamiska förhållanden med olika styrsystem, vad man skall tänka på m.m. …

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen