Nyheter från Cascada

Rapport 3 rev. 1 - LCA för tulpan 2009 ute nu

Nu finns revision 1 av Rapport 3 - Energi  och koldioxiden i svensk tulpandrivning 2009. Siffrorna för transportbidraget av klimatgaser från holländska färdiga tulpaner har reviderats ner. Tidigare siffror var för höga på grund av felaktiga uppgifter om lastbilarnas lastkapacitet samt sträckan Trelleborg-Travemünde. Rapporten finns under

Över 75% av tomatarealen har fossilfri uppvärmning

Konverteringen av värmeenergikälla inom svensk växthusgrönsaksodling fortsätter bort från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Över 75% av den svenska tomatarealen och knappt 42% av slanggurksarealen, värms nu med förnyelsebar energi eller ingen energi alls. Studien visar att slanggurksodlingen befinner sig ungefär där tomatodlarna befann sig för c.a 3 år sedan, när det gäller övergången bort från fossila bränslen. …

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen