Nyheter från Cascada

Mer tid för växthus 2011!

Vid årsskiftet går kontraktet med Varbergs kommun ut som kommunal energi- och klimatrådgivare. Det innebär att jag kommer att ägna mig mer åt växthus framöver, vilket jag ser fram emot. Möjligheterna att resa ökar därmed  också vilket gör det lättare att ta uppdrag längre från kontoret.

Kompendiet Växthusteknik i ekologisk odling

Nu finns kompendiet Växthusteknik i ekologisk odling att ladda ner från hemsidan. Kompendiet är svårt att hitta på Jordbruksverkets hemsida och därför gör jag det nu tillgängligt även från Cascadas hemsida. Som vanligt är det till Jordbruksverket du skall vända dig om du vill beställa tryckta exemplar av kompendiet eller hela pärmen Ekologisk odling i växthus.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen