Nyheter från Cascada

Öka energiproduktiviteten med hjälp av energieffektivisering

Nu äntligen ligger kompendiet uppe om hur energiproduktiviteten kan ökas genom energieffektivisering och vilka åtgärder som är lämpliga att göra i växthus.

Exempel på LCC för cirkulationspump

Energikostanden sett över hela motorns livslängd, är mycket hög i förhållande till investeringskostnaden. En liten ökning av investeringskostnaden som resulterar i mindre energianvändning, minskar normalt hela köstånden sett över produktens livslängd.

Produktivitet är inom ekonomi måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor. Det finns olika sorters produktivitet och ännu fler metoder för att mäta dessa. Den totala produktiviteten i dess enklaste form räknas ut genom att den totala produktionen divideras med den totala kvantiteten insatsfaktorer.


Kompendiet lämpar sig både för

  • traditionell undervisning i grupp, t.ex. på naturbruksgymnasier eller högskola och universitet,
  • studiecirkel med andra odlare,
  • studiecirkel internt för företagets personal,
© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen