Nyheter från Cascada

ENKÄT om intresse för kurs i Mälardalen- Öka din lönsamhet - räkna på teknik

Jag planerar att hålla en kurs i Mälardalen om att räkna energieffektivisering i växthus, med hjälp av bl.a. livscykelkostnadskalkyler (LCC). Innan jag planerar kursen och bokar lokal, m.m. vill jag undersöka om det finns intresse. Arbetar du i växthus i Mälardalen, svara gärna på enkäten! Du kan läsa mer om kursen här.


Nytt examensarbete från SLU utlagt

Nu finns det ett nytt examensarbete att hämta på hemsidan, det är Martin Bergstrands arbete om klimatpåverkan av svenskodlad julstjärna hos två företag i Sverige. Läs mer om examensarbetet här.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen