Nyheter från Cascada

Förbättra kvaliteten - använd dynamisk styrning

Ny studiecirkel i Skåne om att använda dynamisk styrning för produktion av utplanteringsväxter. Dynamisk styrning har stor potential när det gäller att minska behovet av kemiska retarderingsmedel och spara energi i växthusodlingen, samtidigt som plantkvaliteten och hållbarhet ofta förbättras. Praktisk erfarenhet hos svenska odlare visar att användningen av kemisk retardering kan minska med mellan 25 och 90 % beroende på växtslag. …

Säkrare kemikaliehantering med Agrotop EasyFlow

Nu är det slut med besvärlig och osäker hantering av kemikalier inom trädgårdsnäringen, med nya Agrotop EasyFlow från Bayer är användningen säkrare, lättare och miljövänligare än tidigare. Se filemn och bli imponerad. Lägg märke till att flaskan sköljs efteråt och inte längre innehåller några rester - elegant!

Om du vill läsa mer om produkten på tillverkarens hemsida klickar du

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen