Nyheter från Cascada

Svensk tomatodling i snabb förvandling

Cascada har på uppdrag av Sigill kvalitetssystem AB genomfört en LCA om svensk tomatproduktions klimatpåverkan. Resultatet är mycket positivt och visar att svensk tomatproduktion bara på några år har ställt om från huvudsakligen fossil energi till nu i huvudsak klimatneutral energi. Hela 67% av de svenska tomaterna får sin värme från energislag som inte påverkar växthuseffekten. …

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen