Nyheter från Cascada

Länkar till olika tidningar tillagda

Nu är hemsidan uppdaterad med länkar till olika tidningar som är relevanta för trädgårdsbranschen och som belyser allt från odling till teknik och marknad. Länkarna finns under Länkar och kan även nås direkt här.

Cascada och miljön

Nu finns det information om Cascadas miljöpåverkan under menyalternativet Om… Det har länge saknats information om hur Cascada påverkar miljön och vad som görs för att påverkan skall bli så liten som möjligt. Läs mer här.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen