Nyheter från Cascada

Se upp med biobränsleförråden!

När man lagrar biobränsle sker alltid en viss förbränning/nedbrytning som kräver syre. Resultatet blir att förråden där man lagrar biobränslet blir syrefattigt och har höga halter av kolmonoxid. Olyckor har skett när personer har öppnat locket till pelletföråden och förlorat medvetandet på grund av höga kolmonoxidnivåer. Vad man skall tänka på finns att läsa om i Arbetsmiljöverkets nya broschyr

Ny arbetstider från och med februari

Från och med februari 2011 kommer jag att arbeta:

> heltid jämna veckor och har då möjlighet att resa måndag till fredag förmiddag,

> förmiddagar udda veckor, på eftermiddagarna är jag föräldraledig och tar hand om Frode. Udda veckor har jag alltså inte möjlighet att resa.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen