Nyheter från Cascada

Nytt nyhetsflöde för omvärldsbevakning

Under menyrubriken Omvärlden kommer det att publiceras nyheter från andra källor än Cascada, som kan vara av intresse för Cascadas samarbetspartner. Se mer här.

E-posten fungerar - E-mail is working

E-posten fungerar igen som normalt.

The e-mail is working normally again.

E-posten ur funktion - E-mail out of service

E-posten slutade att fungera torsdag 2 februari runt kl. 10. Felsökning pågår.


The e-mail stoped working Thursday 2 February around 10 a.m. Troubleshooting is going on.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen