Nyheter från Cascada

Tips om besiktningar vid nybyggnation av pannanläggning

Redan på ritningsstadiet bör kontakt tas med den besiktningsman som skall göra installationsbesiktningen, så att anläggningen inte behöver byggas om innan den får tas i drift.

Läs mer här.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen