Nyheter från Cascada

Rapport - Energin i svensk växthusodling 2007 - TOMAT

Cascadas första offentliga rapport Energin i svensk växthusodling 2007 - TOMAT finns nu att hämta under publikationerna.

Ny adress

September 2008 flyttade Cascada från Agnehill till Rolfstorp. På grund av felinställning på servern där hemsidan ligger har detta inte kunna publiceras förrän nu. Den nya adressen är:

Cascada AB
Georgs väg 1
430 16  Rolfstorp

Telefon: 0340-156 40
Telefax: ingen

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen