Mer ledigt? - Retardera mindre!
 - Studiecirkel i dynamisk styrning
(Skåne januari-april 2014)

Dynamisk styrning har stor potential när det gäller att minska behovet av kemiska retarderingsmedel och spara energi i växthusodlingen. Praktisk erfarenhet hos svenska odlare visar att användningen av kemisk retardering kan minska med mellan 25 och 90 % beroende på växtslag. Dessutom kan man minska energianvändningen under soliga perioder. I Sverige används dynamisk styrning för bl.a. begonia, pelargon, kalanchoe, fladdertratt, Balibrachoa, Calipetite och julstjärna. Läs mer här.

Ampel 001

Grupprådgivningen består av 3 träffar för att främja användandet av dynamisk styrning bland prydnadsväxtodlare.

Cascadas utskick

Gå inte miste om kurserbjudanden m.m. Prenumerera på Cascadas nyhetsbrev genom att klicka här, eller läs in QR-koden nedan med QR-läsaren i din mobiltelefon.

Saknar du en QR-läsare kan du använda
AT&T Code Scanner

iPhone    Android

  • Träff 1 - Gå igenom begreppet dynamisk styrning och vinsterna med utgångspunkt från deltagarnas nuvarande situationer. Växtfysiologin gås också igenom med avseende på plantans fotosyntes i förhållande till koldioxid, temperatur och ljusintensitet och hur vi utnyttjar detta i den dynamiska styrningen.
  • Träff 2 - Studiebesök med efterföljande gruppträff. Diskussioner kring plantkvalitet med dynamisk styrning, och uppföljning av hur långt deltagarna har kommit i att tillämpa dynamisk styrning i sin produktion. Erfarenheter, problem och möjligheter tas upp till gemensam diskussion.
  • Träff 3 - Uppföljning av deltagarnas erfarenheter så här långt.

Kursledare: Jonas Möller Nielsen, Cascada AB, 0709-68 63 93
Antal deltagare: minst 5 max 10 företag
Kursavgift: 1 000 kr/person
Tid: tre träffar på onsdagar 29 januari, 12 februari och 2 april 2014 kl. 13-16 i Skåne (exakt plats bestäms senare när det är klart varifrån kursdeltagarna kommer)
Anmälan: klicka här för anmälan
Inbjudan: högerklicka här för inbjudan.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen