Betalar du rätt pris för träbränslet?

I fastbränsleanläggningar utan rökgaskondensering kommer träbränslets effektiva värmevärde att minska med ökad fukthalt, då värme förs bort med vattenångan genom skorstenen. Detta måste återspeglas i priset, men vet du hur mycket som värmevärdet verkligen minskar och vilka konsekvenser det får?Nackdelarna med onödigt hög fukthalt i bränslet är flera:

  • lägre maximal värmeeffekt i pannan med risk för onödigt drift av reservpannor med dyrare bränsle, oftast olja,
  • högre bränsleåtgång,
  • fler bränsletransporter,
  • ökad tid för bränslehantering,
  • eventuellt behov av större bränsleförråd,
  • ökade kostnader för sotning och pannunderhåll,
  • ökat pannslitage och kortare livslängd.

Allt detta måste vägas in i priset om man väljer ett fuktigare träbränsle.


Läs mer här.

© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen