Bidrag och stöd till företag

Nu finns det en översiktlig sammanställning över några av de stöd och bidrag som du som företagare kan söka. De flesta stöden är inom energi- och miljöområdet, men det finns även stöd för utveckling av landsbygden genom landsbygdsprogrammet. Läs mer här.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen