Håll koll på kemikalieläckaget - lär dig var de svara punkterna finns

Nu slipper man spekulera om hur kemikalieläckaget ser ut i produktionen av växter i växthus och i plantskola, tack varde den här rapporten från JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Kunskap om var läckageriskerna är som störst är viktig för att vidta rätt åtgärder och på rätt ställe. Annars kastas pengarna lätt i skön. Rapporten är också en bra grund vid eventuella diskussioner med miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Läs mer här där även rapporten kan laddas ner.


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen