Gör rätt eller sluta att göra fel!

Gör rätt från början, eller sluta att göra fel! Det är mycket att tänka på när man använder fastbränsle så som kross, pellet eller flis, för att systemet skall fungera så problemfritt som möjligt, för att få bra verkningsgrad och för att myndigheter och försäkringsbolag skall vara nöjda. I kompendiet Förnybar energi i svensk växthusodling - Kunskapsunderlag för fortbildning, behandlas många olika tekniska aspekter upp, men även myndighetskrav och krav som kan vara bra att tänka på ur försäkringssynpunkt. Kompendiet lägger särskild vikt vid de förhållanden som gäller för svensk växthusodling och den praxis som gäller för branschen.


Läs mer här och ladda ner kompendiet!


© Cascada AB 2017 - Webmaster: Jonas Möller Nielsen